Quines subvencions hi ha per a plaques solars?

El Govern va aprovar un paquet de 1320 milions d'euros en subvencions destinades a instal·lacions d'autoconsum, emmagatzematge darrere del comptador i climatització amb energies renovables

20 de setembre de 2021

Després que l'1 de juny el Govern espanyol informés del model de noves tarifes elèctriques que variava tot l'espectre d'horaris del pool i de reduir l'IVA de l'electricitat al 10% per a gran part de les llars a principis del mes de juliol, el Govern va aprovar un paquet de 1320 milions d'euros en subvencions destinades a instal·lacions d'autoconsum, emmagatzematge darrere del comptador i climatització amb energies renovables.

El munt està repartit en dues remeses, la primera de 660 milions, ampliables fins a la xifra indicada a mesura que vagin aplicant-se. Aquestes mesures, incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, quedaran a càrrec dels ajuntaments, els quals repartiran la part que els correspongui en el municipi.

El paquet d'ajudes divideix el pressupost entre el sector residencial i el sector empresarial, diferenciats, a grans trets, perquè el primer té un percentatge de subvencions fix, mentre que el del segon està subjecte a la inversió inicial realitzada per a les infraestructures.

Respecte a les xifres, els 1.320 milions d'euros destinats a aquest paquet es divideixen en:

-Ajudes a les instal·lacions d'autoconsum: fins a 900 milions d'euros. En el cas dels particulars, les subvencions arriben al 40% per a la instal·lació de plaques solars, 50% si es tracta d'autoconsum col·lectiu.

-Ajudes a l'emmagatzematge darrere del comptador: fins a 220 milions d'euros. Els particulars obtindran el 70% de subvenció en l'emmagatzematge.

-Ajudes a la climatització amb energies renovables: fins a 200 milions d'euros. S'ha establert una forqueta del 40% al 70% per als particulars, en subvencions a la climatització verda, que dependrà de la tecnologia utilitzada.

En el cas de les empreses les subvencions varien ens el 15% i el 45% en energia solar fotovoltaica, en funció si es tracta d'una gran empresa o d'una pime o instal·lació menor de 10 kW i les administracions públiques es beneficiaran en un 70%.


Ajudes que ja existien

Cal recordar que també existeixen ajudes fiscals per a particulars que decideixin apostar per l'autoconsum en la seva llar, essent els municipis els qui decideixen el percentatge de subvenció sobre:

-ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): del 30% al 90%.

-IBI (Impost sobre els Béns immobles): entre un 30% i un 50%, entre 3 i 5 anys.

-Deducció d'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques): fins al 20% respecte a la inversió realitzada.


Excepcions

Dins del pla existeixen uns certs casos especials que el Ministeri ha tingut en compte per a donar cabuda al màxim nombre de persones. Per això, en primer cas, aquells municipis petits que no superin els 5.000 habitants, així com el conjunt de diverses poblacions rurals que no superin les 20.000 persones es beneficiaran d'un augment del 5% en tots els descomptes de nova creació explicats més amunt.

D'altra banda, les grans instal·lacions que superin els 100 kW hauran d'informar de manera pública algunes de les característiques de les seves instal·lacions elèctriques, com l'origen de l'electricitat, on s'han fabricat els equips, a més dels efectes de la seva activitat en pimes i autònoms. També es controlarà l'efecte sobre el medi ambient de l'activitat i la durabilitat de la inversió.

Finalment, les empreses que es beneficiïn d'aquestes subvencions hauran de tenir a la vista un indicatiu sobre el rendiment de la infraestructura. També ho hauran de fer les administracions públiques. En el cas dels particulars, el monitoratge es podrà seguir des del mòbil.